Karol Zorychta

507-389-872
(033) 852-92-56

kontakt@owce.net

ul. Kościelna 17
43-445 Dzięgielów

Moja hodowla

Historia naszego rodzinnego gospodarstwa owczarskiego rozpoczęła się w 1964 roku. Wtedy to moi rodzice – Krystyna i Jan Zorychtowie - kupili pierwsze sześć owiec mieszanki ras lokalnych w ośrodku Państwowej Akademii Nauk w Grodźcu. Od tamtej pory hodowla stale rozrastała się, a gospodarstwo przekształciło z wielokierunkowego w czysto owczarskie. Produktami naszej pracy były w tamtym okresie skóry, wełna i mięso owcze.

Po 44 latach hodowli, w 2008 roku, pogłowie podstawowego stada matek osiągnęło 50 sztuk. Był to rok szczególnie ważny również dlatego, że moi rodzice postanowili przekazać gospodarstwo w ręce następnego pokolenia. Jako nowi właściciele zdecydowaliśmy, wraz z żoną, o ukierunkowaniu hodowli i zakupie owiec ras mięsnych. Najpierw w 2009 i 2010 roku sprowadziliśmy tryki angielskich ras Texel i Suffolk. Później w 2012 francuskiego tryka rasy Charolais. Dzięki wprowadzeniu do hodowli genów nowych ras odnotowaliśmy olbrzymią poprawę mięsności naszych owiec.

Jesteśmy dumni, że w obecnej chwili stado podstawowe liczy już 200 matek.

Serdecznie Zapraszamy!
Karolina i Karol Zorychta

Ekologiczne Gospodarstwo Owczarskie Karol Zorychta   Ekologiczne Gospodarstwo Owczarskie Karol Zorychta